Residencia Vila VellaResidencia Vila VellaResidencia Vila VellaResidencia Vila VellaResidencia Vila Vella

Servei de residencia assistida

serveisEl servei de Residencia Assistida que ofereix les nostres residencies inclou tots els requisits previstos pel Decret Legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, sobre matèria d'assistència i serveis socials, el Decret 176/2000, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials i la resta de la normativa vigent que resulta d'aplicació, i garanteix un correcte funcionament del centre d'acord amb les seves característiques i el seu règim intern.

En particular oferim els serveis necessaris per garantir un correcte Allotjament, Manutenció, Acolliment i convivència, Atenció personal a les activitats de la vida diària i hàbits d'autonomia, Dinamització sociocultural, Servei de Fisioteràpia, Servei de bugaderia i repàs de roba, Higiene personal, Suport social, Atenció familiar adreçada a l'afavoriment de la relació entre el resident i la seva família i Assistència sanitària prestada per mitjans propis.

La residència ofereix uns serveis complementaris que s'especifiquen en el taulell d’anuncis i en el reglament de règim intern, i que consta de Perruqueria, Podologia, Acompanyament a visites mediques, i altres serveis puntuals que el resident pugui requerir.