Durant aquest any 2020 la Fundació Hospital de Torroella de Montgrí ha fet un esforç per adaptar els espais de les dues residències, Vila Vella i Santa Caterina, als nous requeriments en matèria de prevenció i contenció de l’epidèmia del Covid-19. Aquestes millores s’han pogut realitzar gràcies al suport d’institucions com la Diputació de Girona.

Millores