membres-fundacio

Patronat

Composició:

  • Sra. Montserrat Sarasa i Coll – Presidenta del Patronat
  • Sr. Josep Casas i Amer – Secretari
  • Sr. Jaume Prat i Feliu – Tresorer
  • Sra. Assumpció Juncà i Gallart – Vocal
  • Sr. Genis Pigem i Olivé – Vocal
  • Sra. Pilar Serenó i Sabater – Vocal
  • Sr. Jordi Reynés i López – Vocal

Parroquia de Sant Genís de Torroella de Montgri

Vocal Nat: Representada per Mn. Josep Bracons i Muntada

Ajuntament de Torroella de Montgri

Vocal Nat: Representat per la Sra. Roser Font i Pi, regidora d’Acció Social