centre-de-dia

El servei de Centre de Dia que ofereix el nostre Centre inclou tots els requisits previstos pel Decret Legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, sobre matèria d’assistència i serveis socials, el Decret 284/1996, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials, modificat pel Decret 176/2000, el Decret 182/2003, de 22 de juliol, de regulació dels serveis d’acolliment diürn de centres de dia per a gent gran, i la resta de la normativa vigent que resulta d’aplicació, i garantir un correcte funcionament del centre d’acord amb les seves característiques i el seu règim intern.

En particular oferim els serveis necessaris per garantir un correcte Acolliment i convivència, Manutenció, Atenció personal a les activitats de la vida diària i hàbits d’autonomia, Dinamització sociocultural, Servei de Fisioteràpia, Servei de bugaderia i repàs de roba, Higiene personal, Suport social i Atenció familiar adreçada a l’afavoriment de la relació entre el resident i la seva família.

La residència ofereix uns serveis complementaris que s’especifiquen en el taulell d’anuncis i en el reglament de règim intern, i que consta de Perruqueria, Podologia, Acompanyament a visites mediques, i altres serveis puntuals que el resident pugui requerir.